Programma

De LabourLawLands Academy biedt ruimte voor korte TED Talks door deelnemers.
Heeft u een interessante observatie, inbreng of mening over:

  1. WNRA;
  2. WAB/WWZ/Compensatieregeling;
  3. de toekomst van het arbeidsrecht? 

Kunt u in maximaal 5 minuten uw punt op overtuigende wijze aan de zaal presenteren?

Stuur een filmpje van 1 minuut in, dat u met uw eigen telefoon maakt. U maakt op deze manier kans om uitgekozen te worden als een van de sprekers voor wie ruimte is op het TED Talk podium.

Tijdens LabourLawLands zijn er verschillende activiteiten. LabourLawLands@Work biedt meer dan 40 workshops met uiteenlopende thema's en niveau's. LabourLawLands Academy biedt verdiepende reflecties in interactieve college-setting ("back to college"). Bovendien biedt LabourLawLands Academy ruimte voor eigen inbreng tijdens de TED Talks. Hieronder een impressie van de onderwerpen in de verschillende zalen.

 

 

 

 

Workshop (basis):

1. Ontslagaanvraag langdurig arbeidsongeschikte 'ambtenaar' bij UWV
2. Afspiegelen
3. Dossieropbouw
4. Versobering/eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden vanuit ambtelijke situatie
5. Procederen in het arbeidsrecht (basis)
6. Vergoedingen (verschil billijke vergoeding, transitievergoeding, vergoeding onregelmatige opzegging, etc.)
7. Flexrecht op hoofdlijnen (inclusief wijzigingen WAB)
8. Arbeidsrecht in 60 minuten (voor ambtenaren)

Workshop (verdieping):

9. Gebondenheid aan cao, voor en na de WNRA
10. Cao-ontslagcommissie, praktische insteek van bedrijven die zelf cao-ontslagcommissie hebben
11. Vergoedingen: ontwikkelingen in de jurisprudentie en wijzigingen per 1-1-2020
12. Procederen in het arbeidsrecht
13. Tips & Tricks procederen in hoger beroep, presentatie inclusief discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden
14. Flexrecht (met name payroll en oproep) WAB
15. Het grondenstelsel van 7:669 BW inclusief de nieuwe i-grond
16. Actualiteiten UWV ontslagprocedure inclusief lessen uit de Ontslagregeling
17. Compensatieregeling transitievergoeding
18. De Wwz volgens de Hoge Raad (update Wwz)
19. Integriteit Ambtenarenwet binnen het civiele recht
20. Sociaalzekerheidsrecht in combinatie met verschillende contractvormen
21. Herplaatsing binnen concern
22. Medezeggenschap
23. Legal Tech en Artificial Intelligence binnen het arbeidsrecht
24. Platformarbeid als onderdeel van de digitale economie
25. Vakbonden/WMCO-perikelen
26. Arbeidsrecht en geluk
27. Werkgeversaansprakelijkheid voor en na de WNRA
28. Ontslag op staande voet en disciplinaire maatregelen
29. Quiz De slimste mens, vragen spiegelen aan het ambtenarenrecht en civiele recht
30. Onderwijs en normalisering
31. Statutair directeur onder de Wwz, met focus op het grondenstelsel
32. Het goed werkgeverschap onder het nieuwe arbeidsrecht

 

 

 

 

1. Grand opening – Minister Kajsa Ollongren
2. WNRA: van ambtenaar naar ambtenaar
3. TED Talks: the law mix show…
4. WAB en WWZ: cijfers, feiten en mythen
5. Jong geleerd…. Battle between the brains
6. Regulering van werk (toekomst van werk) m.m.v. Borstlap
7. Late night debat
8. Grand closing – “mystery guest”

 

  

Partners:

© 2019 LabourLawLands. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies